Eskiçeşme OSGB - Bodrum

Değerlerimiz

 

İnsanlar önce hayatta kalmayı, sonrasında daha iyi koşullarda yaşamayı temel amaç olarak edinmişlerdir. Bu amacı gerçekleştirebilmenin en etkili yolu, insanlığın elde ettiği başarıları, kazanımları ve değerleri yeni nesillere aktarabilmesiyle mümkündür. 

Değerlerimizi ilk önceliğimiz olarak benimser ve her zaman onlara uygun hareket ederiz. Çevremizde ki tüm insanlara ve özellikle yeni nesillere aktarmak için çaba sarfederiz. Değerlerimiz sabit ve değişmezimizdir. Yönetim anlayışımız  "insana ve doğaya saygı" ya dayanır. Ekip arkadaşlarımızı kriterlerimize uygun olarak seçeriz.

Bir işi doğru yapmanın üç yolu vardır. Birincisi akıl yürüterek ki en saygı değeridir. İkincisi benzeterek ki en kolayıdır. Üçüncüsü tecrübeyle ki en acısıdır. (Konfüçyüs) 
 
Biz...
 
1. Saygılıyız

Çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza saygılı ve duyarlı davranırız. Farklı görüşlere sempati ile yaklaşırız. 
 
"İnsanIarın saygı ve şerefinin, itaat ve uyumunun kendinden maddeten değiI, manen yüksek oIanIar için gösteriImesi insan ruhunun gerekIerindendir." (Mustafa Kemal Atatürk)

2. Samimi ve Dürüstüz
 
Hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız firmalardan kısa vadeli çıkarlar peşinde koşmayız. Doğru bilgilendiririz. İşin maliyetini bir kere konuşur işimize bakarız.
 
“İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederiz.” (Robert Bosch)

 
3. Tutkuluyuz
 
İşimizi seviyoruz. Farklı sektörlerde çalışmanın bize kattıklarının farkındayız ve bunları harmanlayarak kendimizi ve işimizi geliştirmenin heyecanı ile işimize her geçen gün daha çok bağlanıyoruz.
 
"Nefret ettiği bir işi olup da başarıya ulaşmış bir insan tanıyor musunuz, ben tanımıyorum. Başarının sırlarından birisi de yaptığınız işle, sevdiğiniz şeyler arasında sıkı bir ilişki kurmaktır. "(Anthony Robbins)
 
 
4. Disiplinliyiz
 
Uzun vadede kuralları esnetenler, çiğneyenlerden daha fazla zarar verir. Çünkü kuralları esnetenler bunu çıkarları için yaparlar. İş disiplinimizle müşterilerimizin işlerini aksatmamak için çözümler üretiriz fakat bu hiç bir zaman bir çıkar ilişkisine dönüşmez.
 
"Disiplin, bir yandan da nefs terbiyesidir." (Nasuh Mahruki)
 
5. Yenilikçiyiz

Doğada varlığını sürdürmenin kuralı, zamana, ortama ve şartlara ayak uydurmaktan geçer.  İş hayatında değişen şartlar ve yasal sorumlulukları sürekli takip eder müşterilerimize en hızlı, en güvenilir, en az maliyetle ve en az zamanla nasıl hizmet vereceğimizi sürekli sorgularız. 

"Hayatta kalanlar, türlerin ne en güçlüsü ne de en zekisidir; hayatta kalanlar kendini değişime en çok uydurabilenlerdir."(Charles Darwin)